logo Labor 13
uzemní studie_nová radnice Dobřichovice

uzemní studie_nová radnice Dobřichovice

Řešené parcely přímo navazují na urbanisticky
významnou ulici 5. května, která
tvoří jádro současných Dobřichovic. Nově
navržený areál radnice by měl prostor ulice
dále rozvést. Samotná budova radnice by
měla přinést celé ulici potřebnou dominantu
a integritu. V návrhu ale nevytváříme
jen budovy ale tvoříme městský prostor
pro obyvatele Dobřichovic. Prostor s novou
kulturně estetickou identitou, prostor
k setkávání a trávení času v centru města.