logo Labor 13
uzemni studie_residence Park, Kavčí hory

uzemni studie_residence Park, Kavčí hory

Ve spolupráci s architekty s ADR jsme se podileli na soutěžním návrhu zástavby pankrácké pláně. Sutěž měla mimo jiné definovat možnosti výškové zástavby na pozemku a zhodnotit ji v panoramatu a širším kontextu města. V návrhu jsme se snažili zapojit novou zástavbu do struktury města a vytvořit příjemné bydlení doplněné občanskou vybaveností.